Wat is de AIR-WAVE?

AIR-WAVE zijn verticale windmolens van gerecycled materiaal, geplaatst in bestaande infrastructuur (snelwegen, kanalen, rivieren, spoorweg, vliegvelden, fabrieken, etc), die stroom produceren. Het rendement per windmolen is relatief laag, maar dat wordt gecompenseerd door het grote aantal.

De windmolens zijn niet het doel, maar het middel voor de realisatie van groene energie en een scala aan toepassingen, o.a.: het kanaliseren van uitlaatgassen/verkeerslawaai langs snelwegen en vliegvelden, energiebron voor straatverlichting, stroomvoorziening voor bedrijven en individuele afnemers. Voordelen zijn:

  • kleine molen wordt niet zwaar belast, waardoor weinig slijtage;
  • lage productie-/implementatie- en onderhoudskosten;
  • diervriendelijk;
  • onopvallend in het landschap;
  • low-tech, dus ook bruikbaar in derde-wereld landen.
>

Waarom vinden wij dit fris?

Natuur & Milieu vindt de AIR-WAVE fris omdat het gebruik maakt van loze ruimte langs bestaande infrastructuur om hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Door het gebruik van gerecyclede materialen is het product ook niet belastend vanuit een vraag naar grondstoffen. Dit compenseert ook voor het lage rendement dat kleine windmolens hebben.

Dergelijke kleine windmolens zullen geen vervanging zijn voor grote windmolens, aangezien de windsnelheden op grote hoogte veel gunstiger zijn. Daarnaast gaat de opbrengst van een windmolen ook exponentieel omhoog met de diameter van de wieken. Voor toepassing langs dicht langs snel- en spoorwegen zijn grote windmolens echter niet geschikt. Hier kan een rol voor de AIRWAVE zijn.

Naar het overzicht