Wat is Dry to Cool?

Het meest duurzame klimaatsysteem voor de utiliteitsbouw Dry to Cool is de combinatie van indirecte verdampingskoeling met smart material droging. Deze combinatie realiseert op de meest energiezuinige en milieuvriendelijke manier in alle omstandigheden de benodigde koeling voor het gebouw.

Dry to Cool verzorgt tevens de toevoer van ventilatielucht en efficiënte warmteterugwinning. Dry to Cool zorgt er daardoor voor dat een gebouw kan voldoen aan alle eisen op het gebied van comfort, energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Duurzame energieleverancier Greenchoice past het systeem naar grote tevredenheid toe en deze zomer gaat het Goois Natuurreservaat voor haar kantoor het nieuwste product binnen Dry to Cool toepassen: de ICU plafondunit. Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van EZ. Comfort, energiebesparing en natuurlijke koudemiddelen gaan hierbij hand in hand met individuele regelbaarheid en eenvoudige installatie.

Meer informatie vind je op: www.dcs.cool.

>

Waarom vinden wij dit fris?

Natuur & Milieu vindt Dry to Cool fris omdat het ervoor kan zorgen dat het energieverbruik voor koeling van gebouwen met 80% omlaag gaat terwijl er ook geen schadelijke koudemiddelen (F-gassen) nodig zijn. Dry to Cool is voornamelijk geschikt voor utiliteitsgebouwen. Dit zijn ziekenhuizen, kantoren, overheidspanden, etc.. Deze panden zijn goed voor bijna 40% van het energieverbruik van de gebouwde omgeving. Een groot deel van dit energieverbruik wordt veroorzaakt door de koeling die deze gebouwen nodig hebben. Als hier flink op bespaard kan worden hoeven we in Nederland minder duurzame energie op te wekken. Dit maakt de energietransitie makkelijker!

Dry to Cool kan in de meeste bestaande utiliteitsgebouwen eenvoudig worden toegepast als vervanging van de huidige koelinstallatie. Dit is belangrijk aangezien de grote uitdaging niet zit in het verduurzamen van nieuwbouw, maar in het verduurzamen van de bestaande bouw. Hier zijn nog grote stappen te zetten en Dry to Cool kan één van deze stappen zijn.

Zijn er dan geen nadelen aan deze innovatie? Ja er zijn twee kleine nadelen. Ten eerste is de installatie duurder in aanschaf dan het alternatief. Echter betaalt de installatie zich weer terug doordat er flink op energiekosten in het gebruik wordt bespaard. Daarnaast is het deel van de installatie dat op het dak geplaatst wordt ook groter dan het alternatief. Hierdoor is er minder ruimte voor zonnepanelen en zijn niet alle daken geschikt. De voordelen van Dry to Cool wegen echter ruimschoots op tegen deze nadelen.

Dry to Cool is sinds enkele jaren verkrijgbaar en heeft zich al in een meerdere utiliteitsgebouwen bewezen.

Naar het overzicht