Wat is Ecovat?

Het Ecovat Total Energy System koppelt duurzame energie opwekking aan energieopslag en garandeert voldoende energievoorraad voor de behoefte van de woonwijk. Op momenten dat er veel energie geleverd wordt door zon en wind is energie doorgaans heel goedkoop en wordt deze door Ecovat opgeslagen om op momenten dat duurzame energie ontbreekt te worden gebruikt.

Lokale zonnecellen kunnen worden aangekoppeld en zo kan opgewekte elektrische energie van de dag worden gebruikt voor de nacht. Daarnaast  wordt warmte van de zomer gebruikt voor verwarming in de winter. Ecovat creëert zo een slimme combinatie van duurzaamheid met een economisch voordeel.

Op momenten dat er een overproductie is van elektriciteit wordt deze door een Ecovat opgeslagen en weer vrijgegeven op momenten dat er te weinig elektriciteitsproductie is. Pieken en dalen in de energievoorziening worden zo “geëgaliseerd”, hetgeen de stabiliteit van het hoogspanningsnet (en de daarmee gemoeide kosten) ten goede komt en netverzwaringen kan voorkomen.

Meer informatie vindt u op: www.ecovat.eu.

>

Waarom vinden wij dit fris?

Natuur & Milieu vindt Ecovat fris omdat het een innovatie is die bijna noodzakelijk is voor de verduurzaming van de Nederlandse wijken. Een belangrijke schakel die namelijk mist tussen duurzame opwek en verbruik is de opslag over de seizoenen heen. Ecovat kan deze opslag op warmtegebied kosteneffectief verzorgen.

Voor een netbeheerder is deze innovatie interessant omdat het de netbelasting in de winter kan verlagen. In de winter is er namelijk veel energie nodig om de woningen te verwarmen, terwijl er niet zoveel energie in de wijk wordt opgewekt. Dit komt doordat de zon niet zo krachtig is in de winter. Hierdoor moet alle benodigde energie uit het net komen. Als er echter een Ecovat geïnstalleerd is, dan kan in de winter de energie gebruikt worden die in de zomer is opgeslagen. Dit voorkomt een gedeelte van de grote seizoensafhankelijke piekvraag. Ook kan er als er een overschot van duurzaam opgewekte elektriciteit is deze worden omgezet in warmte en opgeslagen worden in een Ecovat.

Door toepassing van deze innovatie in de wijk zal een wijk veel minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van een wijk die verwarmd wordt met gas. Ook om deze reden past Ecovat volgens Natuur & Milieu in een 100% duurzame wereld. Daarnaast is deze innovatie ook op grote schaal toepasbaar, veel wijken in Nederland zijn geschikt voor een Ecovat, en bespaart de innovatie de maatschappij op termijn veel geld.

Momenteel staat er een prototype Ecovat in Uden en wordt met een tiental serieuze potentiële afnemers gesproken.

Naar het overzicht