Wat is Smart Grid in Balans?

Door Smart Grid in Balans kunnen we meer duurzame energie kwijt op het huidige net zonder dat daarvoor dure aanpassingen nodig zijn. Smart Grid in Balans doet dit door de elektrische rijder te informeren over actuele en te verwachten duurzame oplading. Dit komt tegemoet aan de wens van de consument om meer duurzame energie te gebruiken.

Voor e-rijders zijn er twee manieren uitgewerkt om hen te informeren over de actuele en te verwachten duurzame opwek. Aan de ene kant is er een app die per laadpunt aangeeft of de energie uit duurzame bronnen afkomstig is of niet. Daarnaast is er een dashboard dat voor een specifieke locatie met meerdere laadpunten een overzicht geeft van welke laadpunten op dat moment in gebruik zijn en wat de herkomst van de energie is die op die locatie wordt gebruikt.

Meer informatie vind je op: www.greenflux.nl

>

Waarom vinden wij dit fris?

Natuur & Milieu vindt Smart Grid in Balans van Greenflux fris omdat dit project een oplossing geeft voor het verbinden van de vraag en het aanbod van elektriciteit in de wijk van de toekomst. Doordat dit project het mogelijk maakt om in theorie de elektrische auto’s alleen nog maar met beschikbare duurzame energie te laden heeft het naast een stabiliserende werking ook een katalyserende werking op de toepassing van decentraal opgewekte duurzame energie in het elektriciteitsnet.

Voor netbeheerders is dit project vooral zeer interessant vanuit de kostenbesparing die zij kunnen realiseren als vraag en aanbod van elektriciteit op wijkniveau met elkaar verbonden wordt. Hier kan dit project aan bijdragen.

De verwachting is dat in de nabije toekomst een groot deel van de Nederlandse bevolking elektrisch rijdt en zonnepanelen op zijn dak heeft. Op wijkniveau zal er dus naast veel vraag ook veel aanbod zijn. Indirect zorgt het koppelen van deze vraag en dit aanbod er ook voor dat er minder grijze stroom benodigd is. Dit is namelijk het geval wanneer de vraag het aanbod van duurzame stroom overstijgt.

Momenteel zit het project nog in de pilotfase.

Naar het overzicht