Wat is Res-out?

Met een res-outunit in de meterkast kunnen alle stroomverbruikers die op dat moment niet nodig zijn in één keer afgesloten worden, d.m.v. een wandschakelaar of smartphone. Het resultaat is tot 10% minder elektriciteitsverbruik, en minder CO₂-uitstoot.

Duurzaam omgaan met energie wordt een bestaansvoorwaarde, waar iedereen zelf invulling aan dient te kunnen geven. Standby energie thuis verbruikt op jaarbasis al gauw 440kWh. Met res-out kan 67% hiervan worden bespaard. Het systeem is relatief eenvoudig te plaatsen en apparaten die aan moeten blijven zoals koelkast en vriezer kunnen ingesteld worden. Omhuizing en wandschakelaar zijn volledig biodegradable of 100% recyclebaar, en de toegepast elektronica is gemakkelijk te verwijderen en daarmee geschikt voor Urban Mining. Het systeem vereist geen programmering door de eindgebruiker, en biedt direct resultaat. Toegepast op grote schaal kan res-outswitching bijdragen aan de energytransitie naar een groene en duurzame samenleving, door verspilling uit te sluiten, en beschikbare elektriciteit slechts in te zetten wanneer nodig.

>

Natuur & Milieu vindt Res-out fris omdat het een oplossing biedt voor een lastig probleem, namelijk het weglekken van elektriciteit in huishoudelijke apparatuur in een doorsnee huishouden. Jaarlijks wordt door de stand-by van onze apparaten in een doorsnee 1-persoons huishouden tot wel 440kWh aan energie verspild ofwel 23% van het elektriciteitsverbruik voor dit type huishouden. Op jaarbasis staat dit gelijk aan ongeveer €70. Wanneer de innovatie op grote schaal wordt toegepast, kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden bespaard.

Met Res-out wordt een groot deel van deze verspilling tegengegaan door een schakelaar in de meterkast. Deze kan fysiek omgeschakeld worden maar ook met de smartphone worden bediend. Wanneer een bewoner niet actief gebruikt maakt van apparaten gedurende werktijd en de nacht, worden apparaten uitgezet. Hiermee kan 67% van de tijd waarin energie weglekt de stand-by van apparaten uitgeschakeld worden.

Naar het overzicht