Wat is de FastNed routeplanner voor elektrische auto's?

De FastNed Routeplanner voor elektrische auto’s is een intuïtieve manier om een reis te plannen. Voer uw begin- en eindpunt en de actieradius van uw voertuig in en de routeplanner geeft aan wanneer en hoe lang u moet tanken, alsmede de totale verwachtte reistijd.

De routeplanner is ontwikkeld om een relatief nieuw fenomeen uit de wereld te helpen: range anxiety. Dit is de benaming voor de grootste angst van veel elektrische rijders: haal ik mijn bestemming wel? Strategie achter de routeplanner is dan ook om de angst weg te nemen en mensen zonder zorgen de auto in te laten stappen. Op die manier zal elektrisch rijden nog meer gestimuleerd worden.

Elektrisch rijden produceert aanzienlijk minder schadelijke stoffen en leidt tot een verminderde CO2-uitstoot. Door de lagere uitstoot van schadelijke stoffen zal dit een zeer gunstige uitwerking hebben, vooral in steden en op biodiversiteit. Ook is elektrisch rijden goedkoper voor de consument en de verwachting is dat dit nog goedkoper wordt.

Kijk voor meer informatie op route.fastned.nl.

>

Natuur & Milieu vindt de Slimme Routeplanner voor EV-rijders fris omdat het de angst om met een lege accu naast de weg te staan wegneemt. Door het accubereik, de startplaats en eindplaats in te voeren in de routeplanner, wordt direct inzichtelijk hoe lang een rit met een elektrische auto duurt. Onderdeel van de routeplanner is het aangeven van de locatie waar de auto opgeladen kan worden, de tijdsduur van het opladen en de tijdsduur op de weg.

De Slimme Routeplanner zorgt er voor dat het gebruik van een elektrische auto toegankelijker wordt, hetgeen leidt tot een toename van het gebruik van elektrische voertuigen. Dit is in lijn met de energievisie van Natuur & Milieu waarin is uitgestippeld dat het gebruik van elektrische voertuigen aanzienlijk groter moet worden om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen.

De routeplanner is momenteel in de Bèta-fase en alleen te gebruiken binnen Nederland. Uitbreiding van de dienst naar het buitenland is essentieel omdat afstanden groter zijn en oplaadstations verder verspreid. Dankzij de samenwerking tussen de Slimme Routeplanner en FastNed is de verwachting dat deze uitbreiding gaat komen, FastNed is namelijk hard op weg om een Europees laadnetwerk te realiseren.

Naar het overzicht