Wat is Vrijopnaam?

Iedereen zijn eigen stukje zon. Met een paneelopnaam – een zonnepaneel op afstand – kan iedereen moeiteloos zijn eigen zonne-energie opwekken. De ideale oplossing voor bewoners van een benedenwoning, appartement of huurders. Je hebt geen dak nodig, de panelen verhuizen altijd met je mee en je kan investeren in je eigen tempo.

Een paneelopnaam ligt niet op je dak, maar ergens in een zonnepark in Nederland. De zonne-energie die je opwekt met je paneelopnaam is helemaal voor jou. Vrijopnaam brengt de opbrengst van je paneel in mindering op je energierekening. Via de gratis Vrijopnaam-app heb je real time inzicht in hoeveel energie je zelf opwekt. Mocht je daarnaast nog meer stroom en CO2 gecompenseerd gas nodig hebben, dan levert energieleverancier Vrijopnaam die tegen een vaste scherpe prijs zonder winstmarge.

Jij weet altijd waar je energie vandaan komt, je hebt geen last meer van prijsschommelingen en je stopt de marge van de energieproducent in je eigen zak. En hoe meer zonne-energie in Nederland we samen opwekken, hoe eerder alle kolencentrales overbodig zijn.

Kijk voor meer informatie op https://www.vrijopnaam.nl/

>

Waarom vinden wij dit fris?

Natuur & Milieu vindt Vrijopnaam een Fris Ding omdat zij het mogelijk maken dat mensen die geen zonnepanelen op hun eigen daken kunnen plaatsen toch profiteren van het hebben van zonnepanelen. Daarnaast zorgen de klanten van Vrijopnaam er tegelijk voor dat de grote daken van Nederland volgelegd worden met zonnepanelen. Volgens Natuur & Milieu is dit noodzakelijk voor de verduurzaming van Nederland.

Volgens de energievisie van Natuur & Milieu liggen er in 2035 150 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken. Om dit te bereiken is het belangrijk dat energieleveranciers het eenvoudig maken voor hun klanten om hun steentje bij te dragen en mee te profiteren van het investeren in duurzame energie. Wel is het van belang dat de panelen die geplaatst worden voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen zodat voorkomen wordt dat in het productieproces onnodig veel milieuvervuiling plaatsvindt. Hier zou Vrijopnaam nog een slag in kunnen slaan door bij hun leveranciers te eisen dat ze panelen plaatsen die voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen.

Daarnaast is het bij het ontwikkelen van grondgebonden zonneparken, zogenaamde ‘zonneweides’, van belang dat er geen natuur of landbouwgrond verloren gaat door de ontwikkeling van het zonnepark. Vrijopnaam eist dat dat alle zonneparken een ‘dubbele bodem’ functie kennen en dat het zonnepark inpasbaar is in de leefomgeving. Dit zorgt er voor dat de zonneparken niet op locaties zullen worden aangelegd die negatieve gevolgen hebben voor andere belangrijke functies.

Vrijopnaam heeft momenteel ongeveer 15.000 panelen op een vijftal grote daken. Mensen die klant worden van Vrijopnaam kunnen hiermee hun elektriciteitsverbruik dekken.

Naar het overzicht