What is the 'Wind Energy Converter'?

The wind generator is like a pole that is connected to a linear generator at the basement. Through the oscillation of the pole the generator starts supplying energy. Moreover, at the oscillating part there are micro generators in place to produce additional energy from the wind induced vibrations.

The wind is the medium but the main energy conversion is by oscillations and vibrations. CFD Alpha Tech WECs harvest energy by principles of vibration it does not need any blade to generate energy. The energy can be generating at the wind speed of 2 m/s where the traditional wind turbines required 8-10 m/s. A single pole can generate energy in terms of 35 MWh per year. The technology is new and for the WEC a patent has been filed.

For more information, visit: www.cfdalphatech.com

Selling points of the WEC:
The WEC has many unique points in comparison to current wind turbines among them are
– Eco-(bird) friendly
– No noise pollution
– Ability to produce energy efficiently at very low speeds of wind(2 m/s)
– Radical improvement of efficiency
– Less moving parts so thereby less maintenance needed
– Small footprint makes it possible for new locations.

Waarom vinden wij de Wind Energy Converter Fris?

Natuur & Milieu vindt de Wind Energy Converter van CFD Alpha Tech fris omdat het een vernieuwende manier is om windstroom op te wekken die veel potentie heeft op het land.

Voor de transitie naar duurzame energie is het noodzakelijk dat Nederland meer duurzame elektriciteit gaat opwekken. Een groot deel van deze elektriciteit zal afkomstig zijn uit windenergie. De beste manier om de wind om te zetten in elektriciteit is doormiddel van een windmolen. Echter niet alle locaties op het land zijn geschikt voor het plaatsen van een windmolen. Daar waar een windmolen teveel overlast veroorzaakt kan de Wind Energy Converter uitkomst bieden.

 

Een nadeel ten opzichte van conventionele windmolens is, naast dat de opbrengt lager is, dat de investeringskosten iets hoger zijn. De constructie heeft echter minder onderhoud nodig omdat er geen bewegende delen in zitten. Dit bespaart in de gebruikskosten.

Voor de duurzame toekomst zijn alle werkelijk duurzame opwektechnieken voor elektriciteit noodzakelijk. Eén van deze technieken kan de Wind Energy Converter zijn.

Naar het overzicht