Liander zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening voor 3  miljoen woningen en bedrijven. Door ons netwerk continu te verbeteren, bereiden we ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. We zien dat onze klanten zelf ook energie-ambities hebben, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We helpen onze klanten om deze ambities mogelijk te maken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons van groot belang, zowel binnen als buiten de organisatie. We willen met onze energiekennis de maatschappij graag helpen om bijvoorbeeld slim met energie om te gaan. Daarnaast werken wij samen met andere partijen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering.

Door de samenwerking met Natuur & Milieu hopen we mooie stappen te zetten om de energietransitie te versnellen. Op Frisse Dingen vind je duurzame innovaties van de toekomst. Hiermee willen we de markt uitdagen om energieproducten of -diensten te ontwikkelen, die helpen om Nederland te verduurzamen. In 2017 zal Liander samen met Natuur & Milieu de Frisse Dingen Innovation Award organiseren.