Stedin zorgt ervoor dat ruim 2 miljoen consumenten, bedrijven en overheden 365 dagen per jaar, 24/7 over energie beschikken. Het gas- en elektriciteitsnetwerk van Stedin is de onmisbare schakel tussen hen en de energieleverancier. ‘Duurzame energie voor iedereen’ is de missie van Stedin. Met schaarser wordende fossiele brandstoffen is de duurzame weg de enige weg om te zorgen dat er altijd energie is voor iedereen. Van centraal opgewekt en gedistribueerd, verandert de energievoorziening de komende jaren naar decentraal opgewekt uit vooral duurzame bronnen. Die verandering is nu al in volle gang. Particulieren wekken zelf energie op, bedrijven experimenteren met nieuwe energietechnieken en duurzame innovaties veroveren de markt.

Als netbeheerder is Stedin zich bewust van de trends en veranderingen op energiegebied. En spelen er zoveel mogelijk op in, zodat ze ook in de toekomst iedereen toegang tot duurzame energie kunnen blijven bieden. Deze uitdaging kan en wil Stedin niet alleen aangaan. Alleen samen kunnen we een duurzame toekomst realiseren. Het platform Frisse Dingen biedt Stedin een bredere horizon om tot out-of-the-box oplossingen te komen.