De vraag naar elektriciteit groeit enorm door het gebruik van elektrische auto’s en elektrisch verwarmen en koken. Hoe gaan we daar duurzaam op inspelen? Heb je een oplossing op bijvoorbeeld het gebied van het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, duurzame mobiliteit, of bij het uitwisselen van energie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meld je aan bij Frisse Dingen.

Waarom aanmelden bij Frisse Dingen?

Na aanmelding en goedkeuring krijg je het volgende van ons:

 • Onafhankelijke check van de innovatie op:
  • Klimaatimpact
  • Grondstof/ruimtegebruik en milieu
  • Kostenbesparing, uitvoerbaarheid en toepasbaarheid
  • Maatschappelijke impact
  • Inpassing van innovatie in 100% duurzame wereldvisie
 • Een plek tussen de innovaties op FrisseDingen.nl
 • Naamsbekendheid bij de achterban van Natuur & Milieu
 • Exposure bij business partners van Natuur & Milieu
 • Toestemming voor plaatsing Natuur & Milieu Frisse Dingen keurmerk op eigen website

Hoe werkt het?

 1. Wil je graag met jouw innovatie in de etalage van Frisse Dingen? Meld je dan aan via dit formulier.
  Inschrijven voor de Frisse Dingen Innovation Award 2017 is sinds 1 september niet meer mogelijk.
 2. Na het verzenden van je gegevens vindt een eerste selectie plaats. Een energiedeskundige van Natuur & Milieu bekijkt je aanmelding en gebruikt de informatie uit het webformulier. Als Natuur & Milieu je innovatie interessant vindt nemen we contact met je op en vragen we je om extra informatie. Innovaties die niet voldoen aan de criteria krijgen per email een bericht.
 3. Deze extra informatie wordt weer beoordeeld door een energiedeskundige van Natuur & Milieu, die snel kijkt of je innovatie kans maakt om te worden meegenomen.
 4. Natuur & Milieu beoordeelt of de innovatie voldoende positief scoort op een aantal aspecten: zie de beoordelingscriteria op deze pagina.
 5. Op basis van het onderzoek wordt een beoordeling geschreven welke op de profielpagina van de innovatie wordt geplaatst. Je kunt zelf nog een profieltekst, een filmpje en foto aanleveren.
 6. Natuur & Milieu plaatst de innovatie op Frisse Dingen en stuurt je het keurmerk toe voor gebruik in de eigen communicatie.

Beoordelingscriteria

Een ingangscriterium is dat er minimaal een prototype moet zijn van de innovatie. Daarnaast beoordeelt Natuur & Milieu of de innovatie voldoende positief scoort op de volgende aspecten:

 • helpt de innovatie om klimaatverandering tegen te gaan?
 • leidt de innovatie tot minder milieuaantasting, minder grondstoffengebruik, minder ruimtegebruik?
 • is de innovatie toepasbaar en uitvoerbaar in Nederland?
 • leidt de innovatie tot kostenbesparing?
 • heeft de innovatie positieve maatschappelijke impact?

Iedere innovatie wordt individueel beoordeeld. Het is dus een beoordeling op product/dienstniveau, niet op bedrijfsniveau. We kijken bij de beoordeling naar de effecten bij vervanging van huidige alternatieven. Als de innovatie geen vervanging is kijken we naar de toepassing in de huidige situatie en niet naar een toekomstige situatie die de innovatie eventueel zou veroorzaken.

Innovaties die weinig positief scoren, zullen niet geplaatst worden op FrisseDingen.nl

Voor de Frisse Dingen Innovation Award 2017 gelden nog aanvullende voorwaarden. De innovatie moet namelijk ook aansluiten bij één van de thema’s die binnen Alliander een grote rol spelen in 2017. Dit zijn:

 • Duurzame mobiliteit
 • Duurzame opwek
 • Flexibiliteit
 • Energiebesparing
 • Integratie
 • Uitwisseling van Energie

Inschrijven voor de Frisse Dingen Innovation Award 2017 is sinds 1 september niet meer mogelijk. Het Frisse Dingen Keurmerk accepteert nog wel nieuwe innovaties. Voor stemmen op de huidige deelnemers, klik hier.

Frisse Dingen-keurmerk

Alle innovatieve producten en diensten die zichzelf als Fris Ding presenteren op de website kunnen het Frisse Dingen Keurmerk gebruiken. Hiermee kunnen ze zich onderscheiden van concurrenten. Het keurmerk bewijst dat dit product of dienst door Natuur & Milieu aanbevolen wordt en gezien wordt als relevant voor de verduurzaming van Nederland.

Het keurmerk heeft betrekking op een product of dienst en kan dus alleen worden gebruikt in de communicatie rond het product of dienst dat als Fris Ding gepubliceerd is op de site. Het keurmerk mag gebruikt worden op de website en in bedrijfspresentaties. Het mag helaas niet gebruikt worden in reclame-, verkoop of promotiemateriaal (print, radio, tv, online).
Zie ook onze voorwaarden.

Innovatieve bedrijven die zich aanmelden kunnen rekenen op een eerlijke beoordeling van de energie-experts van Natuur & Milieu. Innovaties die weinig positief scoren op bovenstaande beoordelingscriteria, zullen we niet plaatsen op Frissedingen.nl. Innovaties die wel geplaatst worden, kunnen het keurmerk van Frisse Dingen gebruiken.

Lees meer over de procedure op onze Veelgestelde vragen pagina.
frisse dingen keurmerk