• Vragen voor innovaties

  • Wat zijn Frisse Dingen precies?

   Frisse Dingen zijn de duurzame innovaties van de toekomst, dé laatste duurzame innovaties op energiegebied die Nederland kunnen helpen te verduurzamen en de transitie naar schone energie te maken. Met de website Frisse Dingen bieden Natuur & Milieu, Liander en Stedin deze innovaties een platform aan, waarmee ze meer bekendheid kunnen krijgen. Zo willen wij de energietransitie versnellen.

  • Waarom Frisse Dingen?

   Natuur & Milieu zet zich in voor een duurzame wereld. Eentje waarin huishoudens zelf energie produceren, geen gas meer gebruiken en waar de meerderheid van de Nederlanders in elektrische auto’s rijdt.  Door het gebruik van meer elektrische auto’s en minder gas groeit de vraag naar elektriciteit. Hoe gaan we daar duurzaam op inspelen? Weet jij hoe we ervoor kunnen zorgen dat het stroomnet niet te zwaar wordt belast? Of ken jij bijvoorbeeld een goede bestemming voor de oude gasleidingen? Heb jij een innovatief laadconcept ontworpen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Specifieke interessegebieden zijn duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, en het uitwisselen van energie.

  • Wie kan meedoen?

   Iedereen met een goede innovatie voor een schone energievoorziening kan zich aanmelden. Ook innovaties voor voedsel en mobiliteit kunnen zich aanmelden. Een vereiste is dat er een prototype beschikbaar is. Voor het Frisse Dingen Event in oktober 2017 worden specifiek energieinnovaties (producten of diensten) gezocht op het gebied van duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, en het uitwisselen van energie.

  • Hoe kan ik mijn project aanmelden?
   1. Meld je dan aan via het formulier op deze website.
   2. Na het verzenden van je gegevens vindt een eerste selectie plaats. Een energiedeskundige van Natuur & Milieu bekijkt je aanmelding en gebruikt de informatie uit het webformulier. Als Natuur & Milieu je innovatie interessant vindt nemen we contact met je op en vragen we je voor extra informatie over je voorstel. Innovaties die niet geschikt lijken voor Frisse Dingen krijgen per email een bericht.
   3. Deze informatie wordt weer beoordeeld door een energiedeskundige van Natuur & Milieu, die door middel van een duurzaamheidscheck kijkt of je innovatie past op Frisse Dingen. In de check wordt gekeken of de innovatie voldoende positief scoort op een aantal aspecten. Lees de beoordelingscriteria in deze FAQ.
   4. Over het onderzoek wordt een samenvatting geschreven. Deze samenvatting wordt op de website geplaatst. Je kunt zelf nog een profieltekst en foto aanleveren.
   5. Natuur & Milieu plaatst de innovatie op Frisse Dingen en stuurt je het keurmerk toe voor gebruik in de eigen communicatie gedurende één jaar.
  • Wat zijn de beoordelingscriteria voor projecten?

   Natuur & Milieu beoordeelt of de innovatie voldoende positief scoort op een van deze aspecten:

   • helpt de innovatie om klimaatverandering tegen te gaan?
   • leidt de innovatie tot minder milieuaantasting, minder grondstoffengebruik, minder ruimtegebruik?
   • is de innovatie toepasbaar en uitvoerbaar in Nederland?
   • leidt de innovatie tot kostenbesparing?
   • heeft de innovatie positieve maatschappelijke impact?

   Daarnaast is het ook van belang dat er al minimaal een prototype van de innovatie beschikbaar is.

   Iedere innovatie wordt apart beoordeeld. We kijken bij de beoordeling naar de effecten bij vervanging van huidige alternatieven. Als de innovatie geen vervanging is kijken we naar de toepassing in de huidige situatie en niet naar een toekomstige situatie die de innovatie eventueel zou veroorzaken.

   We zijn streng en zullen innovaties die erg negatief scoren op het bovenstaande niet plaatsen op Frissedingen.nl.

   Voor deelname aan het innovatie event in oktober geldt daarnaast dat er specifiek energieinnovaties (producten of diensten) worden gezocht op het gebied van duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, en het uitwisselen van energie. Indien de innovatie daar niet aan voldoet, dan is deelname aan het event niet mogelijk, maar kan de innovatie nog steeds op de website geplaatst worden bij goed resultaat van de duurzaamheidscheck.

  • Wat kost een vermelding op Frissedingen.nl?

   Momenteel is Frisse Dingen kosteloos.

  • Welke extra informatie kan gevraagd worden na aanmelding?

   Als Natuur & Milieu interesse heeft in jouw ingezonden innovatie nemen we contact met je op voor meer informatie. Denk daaraan bijvoorbeeld aan de uitleg over:

   • De werking van je innovatie
   • Het effect van je innovatie op het klimaat (broeikasgasemissies en
    energiegebruik)
   • Het effect van je innovatie op grondstoffengebruik en hoe je daar in hun eventuele productieproces mee om gaan.
   • Het effect van je innovatie op het milieu (gebruik giftige stoffen, effect op biodiversiteit, ruimtegebruik)
   • De kostenbesparing die je innovatie zou kunnen opleveren (voor gebruiker en maatschappij)
   • De uitvoerbaarheid en toepasbaarheid van je innovatie. Is het goed op te schalen? Zijn er politieke of juridische belemmeringen?
   • De maatschappelijke impact van je innovatie. Denk bijvoorbeeld aan mensenrechten, dierenwelzijn, maatschappelijke cohesie.
   • De veiligheid van je innovatie.
   • Verdere informatie omtrent status de innovatie. Er moet minimaal een werkend prototype zijn. Liefst gestaafd met testrapporten.
   • Hoe de innovatie de transitie naar duurzaam versnelt.

   Innovaties die niet geschikt lijken voor Frisse Dingen krijgen na aanmelding per email een bericht.

   Voor het innovatieevent in oktober 2017 zal er daarnaast gevraagd worden om een tekst en/of video welke ingaat op de specifieke innovatievraag van dit event. Hiervoor zoeken wij namelijk specifiek om nieuwe oplossingen en/of nieuwe energieproducten of -diensten waarmee we de energietransitie kunnen versnellen. Dit kunnen oplossingen zien op het gebied van op het gebied van duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, of bij het uitwisselen van energie.

  • Waar moet je aan voldoen?

   Om Fris Ding te worden moet je wel voldoen aan een aantal strenge criteria. Past je innovatie bijvoorbeeld in de duurzame wijk 2035 die wij voor ogen hebben? Helpt het om klimaatverandering tegen te gaan? Leidt je oplossing tot minder milieuaantasting, minder grondstoffengebruik, minder ruimtegebruik? Heeft het een positieve maatschappelijke impact? Je innovatie moet minimaal op één van deze punten goed scoren om in aanmerking te komen voor plaatsing; uiteraard zonder dat het op de andere punten slecht scoort. Daarnaast worden ook alleen innovaties meegenomen waar al een werkend prototype van is en wordt uitvoerbaarheid, veiligheid en kostenefficiëntie meegenomen bij de beoordeling. De ingezonden innovaties worden beoordeeld door deskundigen van Natuur & Milieu.

   Voor deelname aan het innovatie event in oktober geldt daarnaast dat er specifiek energieinnovaties (producten of diensten) worden gezocht op het gebied van duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, en het uitwisselen van energie. Indien de innovatie daar niet aan voldoet, dan is deelname aan het event niet mogelijk, maar kan de innovatie nog steeds op de website geplaatst worden bij goed resultaat van de duurzaamheidscheck.

  • Hoe werkt het?

   Om mee te doen hoef je je alleen maar aan te melden via het formulier op deze site. Na het verzenden van je gegevens vindt een eerste selectie plaats. Als Natuur & Milieu je innovatie interessant vindt nemen we contact met je op en vragen we je voor extra informatie (zie toelichting in deze FAQ) over je voorstel. Innovaties die niet geschikt lijken voor Frisse Dingen krijgen per email een bericht.

   De extra informatie wordt ook weer beoordeeld door een energiedeskundige van Natuur & Milieu, die eerst  kijkt of je innovatie kans maakt om te worden opgenomen. Natuur & Milieu beoordeelt daarna of de innovatie voldoende positief scoort op een aantal criteria. Is dat het geval, dan plaatst Natuur & Milieu de innovatie op Frisse Dingen en stuurt het keurmerk toe voor gebruik in de eigen communicatie gedurende één jaar.

   Als je meedoet aan het innovatie-event in oktober 2017 zal er daarnaast gevraagd worden om een tekst en/of video welke ingaat op de specifieke innovatievraag van dit event. Hiervoor zoeken wij namelijk specifiek om nieuwe oplossingen en/of nieuwe energieproducten of -diensten waarmee we de energietransitie kunnen versnellen. Dit kunnen oplossingen zien op het gebied van op het gebied van duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, of bij het uitwisselen van energie. Deze zullen geplaatst worden op een aparte stempagina die 1 augustus online gaat. Tot 1 oktober kan hier gestemd worden.

  • Hoe lang loopt deze actie?

   Frissedingen blijft in ieder geval online tot 1-1-2018.

  • Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

   De aanmelding voor de etalage blijft open staan. Voor de Frisse Dingen Innovation Award sluit de aanmelding op 1 augustus 2017. Na 1 augustus kan via de na-inschrijving ingeschreven worden. De stemronde is dan al wel gaande.

 • Overige vragen

  • Wat houdt het keurmerk precies in?

   Alle innovatieve projecten die zichzelf als Fris Ding presenteren op de website kunnen een jaar lang het keurmerk van Frisse Dingen gebruiken.. Met dit keurmerk kunnen ze zichzelf onderscheiden van concurrenten. Hun product of dienst wordt door Natuur & Milieu aanbevolen en gezien als relevant voor de verduurzaming van Nederland. Het keurmerk kan alleen worden gebruikt in de communicatie rond het product of dienst dat als Fris Ding gepubliceerd is op de site, niet in de communicatie over de algemene bedrijfsvoering en ook niet voor reclame- en /of promotie.

  • Wie zit achter Frisse Dingen?

   Frisse Dingen is een  initiatief van Natuur & Milieu, in samenwerking met Stedin en Liander.

  • Kan ik als consument ook iets doen?

   Dat kan zeker. Je kunt aangeven welke innovaties jij ziet als belangrijke schakel voor een duurzame toekomst. Daarvoor kun je innovaties liken. Daarnaast staan er ook innovaties op het platform waar jij als consument gelijk iets mee kan. Kijk hiervoor op de websites van de verschillende innovaties.

  • Kan ik partner worden van Frissedingen?

   Misschien. Wij zijn zeer geïnteresseerd in partners die innovaties zoeken om verder te verduurzamen en verder ontwikkeling van frisse dingen mogelijk maken. Hiervoor kunt u een email sturen naar w.berends@natuurenmilieu.nl

  • Wat is de planning voor de Frisse Dingen Innovation Award?

   Vanaf 19 mei kunnen innovaties zich hier voor aanmelden. Begin juni komt de stempagina online waar iedereen kan stemmen op de innovatie van zijn keuze. De na-inschrijving is geopend vanaf 1 augustus tot 1 september. De stemronde is dan reeds actief. Dit betekent dat een extra inspanning is vereist om bij de innovaties te belanden met de meeste stemmen. De stemming loopt van 1 augustus tot en met 1 oktober. De 10 innovaties met de meeste stemmen gaan door naar de finale op 27 oktober. De finale van de Frisse Dingen Innovation Award wordt gehouden in samenwerking met de Accenture Innovation Award. Tijdens deze grote bijeenkomst krijgen de twee innovaties met de meeste stemmen in ieder geval een stand gedurende de hele dag. Alle 10 innovaties krijgen de kans om voor een professionele jury te bewijzen dat zij de beste innovatie zijn waarmee we de energietransitie kunnen versnellen. De winnaar krijgt vanaf november 2017 hulp van Liander bij het verdere ontwerp, ontwikkeling en/of de implementatie van zijn innovatie. In november zal er samen met de winnende innovator een plan van aanpak worden gemaakt met een doorlooptijd van max. 6 maanden.